Bugetul și bilanțul contabil

Buget – Sport Club Municipal Gloria Buzău

Buget 2017

Buget 2018

Buget 2019

Buget 2020

Buget 2021

BILANȚ CONTABIL – SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

Bilanț Contabil 2017

Bilanț Contabil 2018

Bilanț Contabil 2019

Bilanț Contabil 2020