Regulamente SCM Gloria Buzău

Regulament de ordine interioară al SCM Gloria Buzău

ROAF

Norme financiare

Stat funcţii

Angajați SCM Gloria Buzău cu contract individual de muncă temeiul legal Art. 33 alin. 1, legea 153/2017

Statul de funcții al clubului sportiv SCM Gloria Buzău

Angajați SCM Gloria Buzău cu contract individual de muncă temeiul legal Art. 33 alin. 1, legea 153/2017

Statul de funcții al clubului sportiv SCM Gloria Buzău

Regulamentul de organizare și funcționare al clubului SCM Gloria Buzău

Organigrama clubului SCM Gloria Buzău

Normele financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la Sport Club Municipal Gloria Buzău