Regulamente SCM Gloria Buzău

Regulament de ordine interioară al SCM Gloria Buzău

ROAF

Norme financiare

Stat funcţii

ANGAJAŢI SCM GLORIA BUZĂU CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ TEMEIUL LEGAL ART.33 ALIN. 1, LEGEA 153/2017

STATUL DE FUNCTII AL CLUBULUI SPORTIV SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU