Regulamente SCM Gloria Buzău

Regulament de ordine interioară al SCM Gloria Buzău

ROAF

Norme financiare

Stat funcţii

ANGAJAŢI SCM GLORIA BUZĂU CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ TEMEIUL LEGAL ART.33 ALIN. 1, LEGEA 153/2017