Achiziții Publice

Achiziții Publice

Conform prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, etc.), toate achizițiile se derulează prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), platformă gestionată de Agenția pentru Agenda Digitală a României.

Astfel, toate informațiile referitoare la achizițiile publice efectuate de către Sport Club Municipal Gloria Buzău, se regăsesc integral pe această platformă, fiind disponibile publicului fără restricții.