Hotărâri ale Consiliului Local Municipal Buzău

231/03.08.2017 – Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

 

251/24.08.2017 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

255/05.09.2017 – Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017, precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, pe anul 2017

268/29.09.2017 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017

323/16.11.2017 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/29.09.2017

339/16.11.2017 – Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah

27/29.01.2018 – Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău

33/15.02.2018 – Hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău

 

34/15.02.2018 – Hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial

 
 

211/30.08.2018 – Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 268 din 29.09.2017 pentru modificarea H.C.L nr. 231/2017 privind înființarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum și a H.C.L nr. 251/2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2017