Hotărâri ale Consiliului Local Municipal Buzău

231/03.08.2017 – Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

 

251/24.08.2017 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

255/05.09.2017 – Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017, precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, pe anul 2017

268/29.09.2017 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017

323/16.11.2017 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/29.09.2017

339/16.11.2017 – Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah

339/16.11.2017 – Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah

27/29.01.2018 – Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău

33/15.02.2018 – Hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău

 

34/15.02.2018 – Hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial

 
 

211/30.08.2018 – Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 268 din 29.09.2017 pentru modificarea H.C.L nr. 231/2017 privind înființarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum și a H.C.L nr. 251/2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2017

270/23.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

23/27.03.2019 – Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

181/30.07.2019 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, modificat şi completat

237/23.08.2019 – Hotărâre privind revocarea ȋn parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181 din 30 iulie 2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău

342/12.12.2019 – Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău pe anul 2019 + Lista transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiții de interes public al Sport Club Municipal Gloria Buzău

22/30.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea anexei 1 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii din cadrul clubului sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău

 
 
 
 
 

55/30.03.2020  – Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

136/26.06.2020 – HOTĂRÂRE privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”

141/26.06.2020 – HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie – decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

 

23/27.01.2021 – HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

 

63/22.04.2021 – HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021

 

64/22.04.2021 – HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2021

 
 
 

87/11.05.2021 – HOTĂRÂRE pentru aprobarea aderării U.A.T. Municipiul Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

107/17.06.2021 – HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii referitoare la activitatea fotbalistică de la Sport Club Municipal Gloria Buzău

132/19.08.2021 – HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău″

10/27.01.2022 – HOTĂRÂRE privind înființarea secției sportive ″Sportul pentru toți″ la Sport Club Municipal Gloria Buzău

22/28.02.2022 – HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

286/29.11.2022 – Hotărâre privind actualizarea salarizării personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău

11/26.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA Buzău