Cine suntem

Conducere Deliberativă

Comitet Director al SCM Gloria Buzău

Cristian Ceaușel
Preşedintele Consiliului Director SCM Gloria Buzău

Gabriel Nicolau
Vicepreşedintele Consiliului Director SCM Gloria Buzău

Ion Drîmboceanu
Membru al Consiliului Director SCM Gloria Buzău

Ciprian Borcilă
Membru al Consiliului Director SCM Gloria Buzău

Scurt istoric

Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” este un club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, instituţie publică ȋnfiinţată ȋn subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr. 231 din 03.08.2017, ȋn temeiul Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La ȋnfiinţare au fost activate următoarele discipline sportive: fotbal, rugby, handbal, atletism, şah şi modelism. Ulterior prin Hotărâri succesive ale Consiliului Local Municipal Buzău au mai fost activate următoarele discipline sportive: tenis de masă, gimnastică, volei, box, fotbal ȋn sală (futsal) şi karate.

Pe 24.08.2018, Ministerul Tineretului şi Sportului emite Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0076750, având număr de identificare din registrul sportiv  BZ/A1/00023/2017, fapt ce consfinţeşte actul propriu- zis de naştere al structurii sportive.

Clubul funcţionează pe două  secţiuni:

  • Administrativ;
  • Secţii pe ramură de sport.

Din punct de vedere administrativ şi sportiv, clubul este condus de un Comitet Director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi trei membrii numiţi de Consiliul Local Municipal Buzău.

Conducerea executivă se exercită de către un director care are ȋn subordine cinci structuri şi anume: director adjunct; compartiment contabilitate; compartiment juridic, resurse umane şi achiziţii publice; compartiment secretariat, arhivă şi administrator baze sportive.

Secţiile pe ramurile de sport sunt conduse de către un antrenor coordonator şi şef secţie, un compartiment tehnic compus din: antrenor principal, antrenor secund, referent sportiv, kinetoterapeut, preparator fizic, asistent medical şi alte persoane care participă la activitatea sportivă şi sportivi de performanţă seniori şi juniori.

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Buzău nr. 27 din 29 ianuarie 2018, Sport Club Municipal Gloria Buzău, primeşte ȋn folosinţă gratuită, trei baze  sportive (terenurile şi spaţiile, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfaşurarii activităţii de educaţie fizică şi sport), proprietăţi publice ale Municipiului Buzău, după cum urmează:

  • Stadion de atletism;
  • Stadion de rugby situat ȋn parcul Tineretului;
  • Terenul principal Buzău al complexului sportiv Gloria Buzău cu construcţiile aferente.

Conducere Executivă

Costin Stanciu
Director SCM Gloria Buzău

Adrian Postu
Director Economic SCM Gloria Buzău