PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI CONTRACTUAL DE CONDUCERE DE DIRECTOR AL CLUBULUI „SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU”

Sport Club Municipal Gloria Buzău organizează în perioada  16 aprilie  – 23 mai 2019, concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Sport Club Municipal Gloria Buzău. Concursul se va desfăşura la sediul clubului din b-dul Mareşal Alexandru Averescu, nr.5, localitatea Buzău, judeţul Buzău în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.