ANUNŢ REZULTATE PROBA INTERVIU

la examenul pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Contabil şef în cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău 

Nr. crt. Numele si Prenumele candidatului Proba scrisa Proba interviu Rezultat final Admis/Respins
1 VÎRLAN CARLA MAGDALENA 73.1 90 ADMIS

 Afişat astăzi , 19 iulie 2019, ora 14.00

             Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie  pana la data de 23.07.2019, sub sancţiunea decăderii din acest drept, potrivit art.31 din H.G. nr.286/2011.

 Secretar comisie,

 FLORINA ANDREIAŞ