ANUNŢ REZULTATE FINALE

Comisia de concurs constituită conform Deciziei                                                Directorului Sport Club Municipal Gloria Buzau nr. 50/14.06.2019

ANUNŢ REZULTATE FINALE

la examenul pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Contabil şef în cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău

 

Nr. crt. Numele si Prenumele candidatului Proba scrisa Proba interviu Punctaj final Rezultat final Admis/Respins
1 VÎRLAN CARLA MAGDALENA 73.1 90 81.55 ADMIS
2 MIRICA LAURA DIANA RESPINS

 

Afişat astăzi , 24 iulie 2019, ora 14.00

 

Secretar comisie

 FLORINA ANDREIAŞ