Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei de director

Sport Club Municipal Gloria Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Alexandru Averescu, nr. 5, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă pe perioadă nedeterminată, de director.

Concursul se va desfăşura la sediul Sport Club Municipal Gloria Buzău, astfel:
Proba scrisă: 21.01.2019, ora 09.00
Interviul:         28.01.2019, ora 09.00

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. 286/2011 – Regulementul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulteriooare.

Condiţii specifice:

  • absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă, managementul organizaţiei;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani;
  • vechime în domeniul educaţiei fizice şi sportului, planificarea, coordonarea şi conducerea acestor activităţi: minimum 5 ani;
  • experienţă în conducerea unui club sportiv: minimum 1 an.

Dosarele de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 286/2011 şi se depun la sediul Clubului Sportiv, în perioada 11.12.2018-24.12.2018, orele 09.00-14.00.
Informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul Clubului Sprotiv, tel. 0338.401.588 şi pe pagina de internet a acestuia, începând cu data de 10.12.2018.

Reprezentant lagal,
Gheorghiu Ion,
Consilier juridic Sport Club Municipal Gloria Buzău

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI CONTRACTUAL DE CONDUCERE DE DIRECTOR