Concurs pentru ocuparea posturilor de contabil şef şi contabil

Sport Club Municipal Gloria Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, B-dul. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 5, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă pe perioadă nedeterminată, de contabil sef si contabil.

Concursul se va desfășura la sediul Sport Club Municipal Gloria Buzău, astfel:

Proba scrisă: 15.07.2019, ora 09.00

Interviul: 20.07.2019, ora 09.00

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. 286/2011- Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificarile și completările ulterioare

Condițiile specifice contabil sef:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă in specializarea contabilitate – finante;
  • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • este inscris in Tabloul expertilor contabili;

 

          Condițiile specifice contabil:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă in domeniul economic;
  • au cel putin 3 ani vechime in specialitatea studiilor;
  • au cel putin 6 luni vechime in domeniul contabil.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 286/2011 și se depun la sediul Clubului Sportiv, în perioada 25.06.2019-05.07.2019, orele 09.00-14.00.

Informații suplimentare privind desfășurarea concursului se pot obține la sediul Clubului Sportiv, tel. 0338.401.588 și pe pagina de internet a acestuia, începând cu data de 25.06.2019.